Войта терапія

Метод Войта терапії, відомий також як метод рефлекс- локомоції, був розроблений чеським лікарем Вацлавом Войтою (Vaclav Vojta, 1917-2000) на початку 50-х років. Цей метод відновного лікування був створений емпірично, при вивченні моторних реакцій, які спостерігаються у відповідь на специфічну стимуляцію, проведену в певних положеннях дитини. Вацлавом Войтою встановив, що ця стимуляція викликає глобальну м'язову активність, яка є присутньою у всіх формах людського пересування (локомоції).

Описані В. Войтоюvojta-mit-kind.jpgГлобальні моделі” стали теоретичною основою методу рефлекс- локомоції. Термін “глобальні локомоції” означає моторні відповіді, які виникають під час застосування методу рефлекс-локомоції. При цьому м'язи всього тіла координовано активуються, імпульси надходять в усі регулюючі ланки нервової системи, що сприяє формуванню нових рефлекторних зв'язків. В рухові моделі втягують не лише скелетні м'язи, але й мімічні, очні, дихальні м'язи, а також м'язи, що беруть участь у ковтальних рухах, перистальтиці кишечнику і сечового міхура.

Описані моторні реакції викликаються дозованим тиском на певні зони тіла пацієнта, який знаходиться в положенні на животі, або в положенні на боці. Ці глобальні моделі є частиною різних рухових актів людини - хапання, перевороту, повзання і ходьби. Вони становлять основу для моторної реабілітації пацієнтів різних вікових груп - немовлят, дітей, підлітків і дорослих.

Завдяки своїм дослідженням др. Войта виявив, що рефлекторні реакції, які виникають у людей з уже сформованими руховими порушеннями аналогічні реакціям здорових дітей. Це означало, що можна стимулювати формування важливих рухових моделей ще в ранньому віці, тобто створювати необхідні “будівельні блоки” для раннього моторного розвитку.

Метою методу рефлекс-локомоції є розвиток у дитини навичок контролю положення тіла, формування опорної функції кінцівок і стимулювання координованої м'язової активності. Ці навички порушені у всіх пацієнтів з центральними і периферичними ураженнями нервової системи, а також у пацієнтів з порушеннями опорно рухового апарата спричиненими іншими факторами

Патологічні рухові моделі, які виникають при ураженнях нервової системи, можуть коригуватися за допомогою методу рефлекс-локомоції. У практиці застосування методу Войта використовуються два так званих - координаційних комплекси: рефлекс повзання і рефлекс перевороту. Ці два рефлекси вивчалися в пацієнтів з руховими порушеннями (спастичними паралічами), а також у здорових немовлят і дітей раннього вікую.

Лікувальний ефект при Войта терапії може бути досягнутий при частому повторенні вправ протягом тривалого часу. При цьому в лікувальний процес залучаються батьки, які проходять необхідний курс навчання під керівництвом фахівця з Войта терапії з наступним проведенням комплексу лікування в домашніх умовах. Виконання вправи полягає у фіксації дитини в необхідній позі рефлексу і тиску рукою на обрану зону впливу. Після появи видимого рефлекторного руху, викликаного впливом на дитину, ця вправа регулярні повторюється протягом курсу лікування. Вибір зони впливу проводиться індивідуально, в залежності від рухових порушень і відповідної моторної реакції.

При цьому важливо відзначити, що рефлекс локомоція не спрямована на тренування певного функціонального руху, наприклад хапання кистю або переворот зі спини на живіт. Вона допомагає нервовій системі створити необхідні моделі координованої роботи м'язів, які в наступному можуть бути використані для побудови необхідних рухів.

Додаткова інформація:
Міжнародне товариство Войта терапії www.vojta.com