Метод Козявкіна

Важливою віхою в розвитку медичної реабілітації стало створення в середині 80- х років системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відомої у світі як метод проф. Козявкіна. Основою системи відновного лікування стали дослідження, які сприяли формуванню нового погляду на церебральні паралічі, на значення вертеброгенного компоненту в етіопатогенезі цього захворювання.

Метод проф. Козявкіна являє собою інтегральний реабілітаційний комплекс, основою якого є біомеханічна корекція хребта. Унікальна авторська методика корекції рухів хребта спрямована на ліквідацію функціональних блокад хребцево - рухових сегментів, відновлення активності аутохтонних м'язів та активацію потоку пропріоцептивної інформації з периферії.

Корекція хребта в даній системі реабілітації поєднується з мультимодальним комплексом лікувальних впливів, які взаємно доповнюють і потенціюють один одного. Результатом є стійка нормалізація м'язового тонусу, підвищення рівня мікроциркуляції та нормалізація трофіки тканин. Це сприяє формуванню в пацієнта нового функціонального стану, що забезпечує активацію резервних можливостей організму та пластичності головного мозку.

Новий підхід до реабілітації пацієнтів з церебральними паралічами з урахуванням ролі периферичних структур в етіопатогенезе уражень нервової системи дозволяє домагатися стійких позитивних результатів. Детальніше про Метод проф. Козявкіна та Міжнародну клініку відновного лікування дізнайтеся на веб сторінці www.reha.lviv.ua