Система класифікації великих моторних функцій - GMFCS

Система класифікації великих моторних функцій (Gross Motor Function Classification System - GMFCS) застосовується для об’єктивної оцінки рівня моторних порушень у дітей з церебральним паралічем базуючись на їх функціональних можливостях, потребі у допоміжних пристроях та можливостях пересування.

Ця класифікація була розроблена співробітниками Канадського університету МакМастер (McMaster University), перекладена на багато мов світу і в даний час є загальноприйнятим світовим стандартом.

За класифікацією GMFCS всі пацієнти з церебральними паралічами розділяються за своїми руховими можливостями на п’ять рівнів. Поділ на рівні ґрунтується на функціональних можливостях дитини, потребі у допоміжному обладнанні, включно з обладнанням для пересування (ходунки, милиці, палички, візочок) і меншою мірою на якості рухів дитини.

За класифікацією GMFCS «Рівню І» відповідають діти, які можуть ходити без обмежень, але не справляються зі складнішими моторними завданнями. «Рівню V» відповідають діти з дуже обмеженими можливостями самостійного пересування навіть з допоміжним обладнанням і слабким контролем положення тулуба та голови. GMFCS розроблена, як описова система класифікації, яку можна швидко і легко застосовувати, вона зосереджує увагу на визначенні рівня, який найкраще відповідає можливостям та обмеженням моторних функцій дитини на момент обстеження. Наголос робиться на типовій поведінці дитини вдома, у школі та у спільноті.

Оскільки розвиток моторних функцій залежить від віку, то для кожного рівня класифікації подано окремий опис для різних вікових груп (до 2 років, від 2 до 4 років, від 4 до 6 років, від 6 до 12 років). Загалом процес класифікації займає лише кілька хвилин. Більшість показників є досить чіткими і тому доволі швидко можна вирішити, до якого рівня віднести показники загальної моторної функції дитини. Деколи (напр., у певному віці) різниця між рівнями розмита і вимагає ґрунтовних роздумів перед проведенням класифікації. Щоб допомогти точніше визначити рівень моторних порушень дитини в класифікації подано підсумки відмінностей між сусідніми рівнями.

Перед початком роботи з класифікацією необхідно детально ознайомитися з „Інструкцією для користувачів”. Класифікацію GMFCS можна застосовувати у клінічній практиці, наукових дослідженнях, навчанні та управлінні охороною здоров’я.

Детальна інформація про систему класифікації GMFCS – на веб сторінці Центру вивчення дитячої інвалідності CanChild www.canchild.ca

Співробітниками Міжнародної клініки відновного лікування здійснено переклад класифікації на українську мову. Вона впроваджена в роботу Міжнародної клініки відновного лікування та Реабілітаційного центру «Еліта».

Рекомендуємо класифікацію до широкого впровадження в клінічну практику та наукову роботу.

Висловлюємо вдячність одному з авторів класифікації професору Peter Rosenbaum за поради при перекладі та впровадженні класифікації в практику.

Відео лекція про основи системи класифікації великих моторних функцій GMFCS (необхідний швидкісний доступ до Інтернету).

Додатки

1. Український варіант Системи класифікації великих моторних функцій.

2. Матеріали до статті про систему класифікації, опубліковану в Міжнародному неврологічному журналі, 2008.-№1(17).- С.90-93.

Причіплений файлРозмір
PDF icon GMFCS-ukr1.pdf444.07 KB
PDF icon GMFCS-article.pdf123.76 KB