Шкала великих моторних функцій (GMFM)

Шкала великих моторних функцій (Gross Motor Function Measure - GMFM) це клінічний інструмент, розроблений для оцінки змін великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем.

Шкала розроблена авторським колективом на чолі з Діаною Рассел (Dianne Russell) з університету МакМастер (McMaster University) у 1989р , перекладена на багато мов світу, і є одним з найпоширеніших інструментів вивчення пацієнтів з церебральними паралічами.

Оригінальна шкала включає 88 завдань, якими оцінюються моторні функції у п’яти вимірах (підтестах): А) лежання та перевороти, B) сидіння, C) повзання і на колінах, D) стояння, E) хода, біг, підскакування. Кожне завдання оцінюється за 4 бальною шкалою (0 – 1 – 2 - 3 бали). Всі завдання може виконати нормальна п’ятирічна дитина. В кінці обстеження обчислюється загальний бал розвитку великих моторних функцій, а також бал по кожному з вимірів – лежання, сидіння, повзання, стояння та хода.

Проведення тесту GMFM займає приблизно 45-60 хвилин, і залежить від навиків екзаменатора, рівня розвитку дитини (чим більше може дитини, тим більше завдань треба перевірити) та кооперації дитини.

Перед застосуванням шкали необхідно детально ознайомитися з описом критеріїв оцінки кожного завдання, яке приводиться в посібнику. Існує також коротша версія шкали GMFM з 66 завданнями.

Детальніша інформація на сторінці Центру досліджень дитячої неповносправності

З метою ознайомлення зі шкалою приводимо український варіант бланку шкали великих моторних функцій (див додатки).

Робота над українським варіантом шкали триває. Бажаючих ознайомитися з українським перекладом посібника чи долучитися до його удосконалення прохання писати автору статті.

Додатки

1. Оригінальний бланк шкали великих моторних функцій

2. Український варіант бланку шкали великих моторних функцій

Причіплений файлРозмір
PDF icon GMFMscoresheet.pdf1.51 MB
PDF icon GMFM-blank-ukr.pdf129.33 KB